Thứ Bảy, ngày 23/11/2019 01:55 AM (GMT+7)
Bài 2: Hàng nghìn khối bê tông đã đổ xuống vịnh Hạ Long thế nào?

Bài 2: Hàng nghìn khối bê tông đã đổ xuống vịnh Hạ Long thế nào?3

Chưa có con số thống kê bao nhiêu nghìn khối bê tông đã đổ xuống biển, bao nhiêu tấn sắt thép bị chôn vùi trong lòng vịnh Hạ Long,...