Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 19:51 PM (GMT+7)
Nuôi giống vịt bầu đặc sản có cái cổ rụt, bán tới 300 ngàn 1 con

Nuôi giống vịt bầu đặc sản có cái cổ rụt, bán tới 300 ngàn 1 con

Đây là giống vịt đặc sản địa phương được gia đình ông Lương Văn Măng chăn nuôi, gìn giữ và phát triển từ mấy chục năm nay. Đàn vịt...