Thứ Hai, ngày 20/01/2020 15:48 PM (GMT+7)
Gián điệp Ukraine luồn sâu vào Donbas: Vỏ bọc hoàn hảo suốt 5 năm

Gián điệp Ukraine luồn sâu vào Donbas: Vỏ bọc hoàn hảo suốt 5 năm

Eduard Matyukha, nhân viên của Tổng cục Tình báo Ukraine vừa trở lại Kiev sau thời gian hơn 5 năm bí mật hoạt động ở khu vực ly...