Thứ Tư, ngày 11/12/2019 05:30 AM (GMT+7)
Agribank ưu tiên vốn, kịp gỡ khó cho nông dân

Agribank ưu tiên vốn, kịp gỡ khó cho nông dân

Kết thúc 7 tháng đầu năm 2019, Agribank hoạt động kinh doanh hiệu quả, lợi nhuận trước thuế đạt 8.200 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận...