Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 23:06 PM (GMT+7)
Đi làm xa nhà 200km, vợ hốt hoảng gọi về "hành lên bờ xuống ruộng" vì...thèm yêu

Đi làm xa nhà 200km, vợ hốt hoảng gọi về "hành lên bờ xuống ruộng" vì...thèm yêu

Tôi biết, cô ấy có yêu chồng nhiều nên mới nhớ nhung chồng như vậy. Nhưng tôi còn công việc, tôi phải làm gì để “giải tỏa” giúp vợ...