Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 15:42 PM (GMT+7)
3 Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bị kỷ luật ở mức nào?

3 Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bị kỷ luật ở mức nào?1

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 3 Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật với...