Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 05:40 AM (GMT+7)
Người dân Hạ Đình yêu cầu Cty Rạng Đông đền bù 1 tỷ đồng/1 lít máu

Người dân Hạ Đình yêu cầu Cty Rạng Đông đền bù 1 tỷ đồng/1 lít máu

Người dân quanh nhà máy Rạng Đông đòi công ty bồi thường mức độ nhiễm thủy ngân 1 tỷ đồng/0,1 microgram thủy ngân/1 lít máu sau vụ...