Thứ Tư, ngày 19/06/2019 03:55 AM (GMT+7)
Đạo diễn Việt Tú: Chiến thắng lớn nhất là kết luận "Tinh hoa Bắc Bộ" là tác phẩm phái sinh

Đạo diễn Việt Tú: Chiến thắng lớn nhất là kết luận "Tinh hoa Bắc Bộ" là tác phẩm phái sinh6

“Tôi cho rằng đấy là chiến thắng lớn nhất của ngày hôm nay, không chỉ cho riêng tôi mà cho tất cả các nghệ sĩ. Trước ý kiến của...