Thứ Tư, ngày 29/01/2020 08:22 AM (GMT+7)
Tìm mỏi mắt không đủ nguồn giống sắn sạch bệnh cho vụ đông xuân

Tìm mỏi mắt không đủ nguồn giống sắn sạch bệnh cho vụ đông xuân

Không có giống sắn kháng bệnh, áp lực năng suất đè nặng từ đầu vụ, khiến ngành nông nghiệp Tây Ninh đang phải tiếp tục nỗ lực tìm...