Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 02:44 AM (GMT+7)
Vụ đập vỡ kính ôtô của Bộ Công an: Xã đội trưởng mong muốn...

Vụ đập vỡ kính ôtô của Bộ Công an: Xã đội trưởng mong muốn...

Ông Nghị nói do say rượu nên cùng cấp dưới đập vỡ kính ôtô của Bộ Công an. Bày tỏ sự hối hận, vị xã đội trưởng mong muốn được tha...