Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 18:36 PM (GMT+7)
Vứt lợn chết ra môi trường  bị xử lý thế nào?

Vứt lợn chết ra môi trường bị xử lý thế nào?

Tôi thấy tình trạng vứt xác lợn bị dịch xuống sông suối, vứt ra môi trường tự nhiên xảy ra rất nhiều như ở Đồng Nai. Hành động này...