Thứ Bảy, ngày 20/07/2019 16:31 PM (GMT+7)
Bộ Tài chính: Ai sẽ được  sử dụng xe ô tô công?

Bộ Tài chính: Ai sẽ được sử dụng xe ô tô công?1

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 24 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn,...