Thứ Ba, ngày 10/12/2019 17:53 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên ứng dụng blockchain vào xác thực thông tin người dùng tại Việt Nam

Lần đầu tiên ứng dụng blockchain vào xác thực thông tin người dùng tại Việt Nam

Nền tảng này hiện đang được triển khai và ứng dụng ở nhiều nước khác nhau trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bảo hiểm, bán lẻ và...