Chủ Nhật, ngày 16/06/2019 03:50 AM (GMT+7)
Xe “hết đát” về vùng biên tung hoành chở gỗ lậu

Xe “hết đát” về vùng biên tung hoành chở gỗ lậu

Ban ngày những chiếc xe “hết đát” nằm bất động bên vệ đường, khi đêm xuống bắt đầu hoạt động rầm rộ, chở gỗ lậu khuấy động vùng...