Thứ Ba, ngày 19/11/2019 23:03 PM (GMT+7)
Xe máy đi ngược chiều, đánh liều với tính mạng

Xe máy đi ngược chiều, đánh liều với tính mạng

Đi vào đường một chiều làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, đó là thực tế đang diễn ra ở một số tuyến đường trên địa bàn...