Thứ Bảy, ngày 19/08/2017 22:02 PM (GMT+7)
Việt Nam đón xem mưa sao băng vào cuối tuần

Việt Nam đón xem mưa sao băng vào cuối tuần

Cuối tuần này, người Việt Nam có cơ hội quan sát trận mưa sao băng Lyrids với khoảng 20 vệt mỗi giờ nếu điều kiện thời tiết thuận...