Thứ Hai, ngày 09/12/2019 23:23 PM (GMT+7)
Ximăng Hạ Long thua lỗ, phải vay 52,21 triệu EUR trả nợ nước ngoài

Ximăng Hạ Long thua lỗ, phải vay 52,21 triệu EUR trả nợ nước ngoài

Dự án ximăng Hạ Long do Tổng công ty Sông Đà đầu tư thua lỗ nên không trả được nợ từ 2012 – 2015 và đã phải vay tạm ứng luỹ tích...