Thứ Năm, ngày 21/02/2019 19:42 PM (GMT+7)
Chen chúc xin chữ cầu phúc lộc đầu năm tại Hoàng cung Huế

Chen chúc xin chữ cầu phúc lộc đầu năm tại Hoàng cung Huế

Du khách chen chúc xin chữ đầu năm tại Hoàng cung Huế với mong muốn sẽ có nhiều điều tốt đẹp trong năm mới.