Thứ Năm, ngày 18/07/2019 18:05 PM (GMT+7)
Cái bẫy giăng sẵn chờ những con mồi đang tìm việc làm hay muốn nhảy việc

Cái bẫy giăng sẵn chờ những con mồi đang tìm việc làm hay muốn nhảy việc

Con mồi sẽ được mời tham gia hệ thống tìm kiếm việc làm miễn phí bằng cách cài đặt ứng dụng đặc biệt vào thiết bị của họ.