Thứ Năm, ngày 21/11/2019 13:23 PM (GMT+7)
Quảng Trị: Xuất hiện đàn chim di cư lạ to như con ngỗng mới lớn

Quảng Trị: Xuất hiện đàn chim di cư lạ to như con ngỗng mới lớn

Cả nghìn con chim sà xuống cánh đồng xã Cam Thanh (Quảng Trị) bắt cua, ốc, tối lại bay về rừng cao su phía tây bắc xã trú ngụ.