Thứ Hai, ngày 14/10/2019 13:00 PM (GMT+7)
Miền Tây xây dựng chiến lược cho thủ phủ trái cây 29.000 tỷ đồng

Miền Tây xây dựng chiến lược cho thủ phủ trái cây 29.000 tỷ đồng

Xác định trái cây sẽ mang lại nguồn lợi lớn, thậm chí vượt mặt cây lúa, các tỉnh ĐBSCL đã lên kế hoạch xây dựng chiến lược cho...