Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 04:06 AM (GMT+7)
Hơn 100 tấn xoài Sơn La lên đường sang 4 nước

Hơn 100 tấn xoài Sơn La lên đường sang 4 nước1

Ngoài các thị trường cũ như Úc, Trung Quốc, năm 2019, tỉnh Sơn La đã mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm xoài tượng da xanh...