Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 23:02 PM (GMT+7)
“Đất vàng” nhà máy sau di dời nhất loạt thành cao ốc (Kỳ 3)

“Đất vàng” nhà máy sau di dời nhất loạt thành cao ốc (Kỳ 3)1

Di dời các nhà máy, cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô là hướng đi cần thiết nhưng điều mà người dân mong mỏi là việc di dời các cơ sở...