Thứ Tư, ngày 26/06/2019 03:07 AM (GMT+7)
Việt Nam nói về việc duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất ở Trường Sa

Việt Nam nói về việc duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất ở Trường Sa

Các hoạt động nhằm duy tu, bảo dưỡng các cơ sở vật chất đã xuống cấp của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa để phục vụ các nhu cầu...