Thứ Hai, ngày 09/12/2019 06:15 AM (GMT+7)
Giải mã bí ẩn trong việc xây dựng Tử Cấm Thành

Giải mã bí ẩn trong việc xây dựng Tử Cấm Thành

Để vận chuyển những tảng đá có khối lượng lên tới 330 tấn trong quá trình xây dựng Tử Cấm Thành, người Trung Quốc xưa đã áp dụng...