Thứ Hai, ngày 16/12/2019 16:49 PM (GMT+7)
Kể từ những mốc đá hoa cương...

Kể từ những mốc đá hoa cương...

Năm 2002, cột mốc 220 trở thành cột mốc đơn đầu tiên ở biên giới Hà Giang do Việt Nam phụ trách (mốc chẵn) được hoàn thành. Có 25...