Thứ Tư, ngày 13/11/2019 04:51 AM (GMT+7)
Lâm Đồng thực hiện OCOP: Liên kết với tổ hợp tác, hộ gia đình

Lâm Đồng thực hiện OCOP: Liên kết với tổ hợp tác, hộ gia đình

Mục tiêu Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020 của Lâm Đồng là đánh giá, cấp chứng nhận và xếp hạng ít nhất 20 loại sản phẩm đạt...