Thứ Năm, ngày 12/12/2019 10:05 AM (GMT+7)
Quảng Nam: Quế Cường tập trung tăng thu nhập của người dân

Quảng Nam: Quế Cường tập trung tăng thu nhập của người dân

Sau hơn 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo vùng nông thôn của xã Quế Cường,...