Thứ Năm, ngày 21/11/2019 16:10 PM (GMT+7)
Chung sức xây dựng nông thôn đáng sống ở thành phố mang tên Bác

Chung sức xây dựng nông thôn đáng sống ở thành phố mang tên Bác

Để tạo nguồn lực mạnh mẽ hơn nữa, cũng như sự tham gia của toàn xã hội nhằm phát triển nhanh kinh tế nông thôn, TP.HCM đã phát...