Thứ Ba, ngày 16/01/2018 17:03 PM (GMT+7)
Làm giàu ở nông thôn: "Nuôi đàn cạc cạc, nó mới bạc với tôi có 1 lần"

Làm giàu ở nông thôn: "Nuôi đàn cạc cạc, nó mới bạc với tôi có 1 lần"

Ông Nguyễn Văn Mão, tiểu khu 1, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (Sơn La) nuôi 300 con vịt đẻ kêu cạc cạc. Do nuôi tốt, cứ “đều như...