Thứ Sáu, ngày 21/06/2019 00:22 AM (GMT+7)
Sóc Sơn cưỡng chế công trình vi phạm, vì sao không có nhà ca sĩ Mỹ Linh?

Sóc Sơn cưỡng chế công trình vi phạm, vì sao không có nhà ca sĩ Mỹ Linh?1

Cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm trên địa bàn xã Minh Phú sau khi TP.Hà Nội công...