Thứ Ba, ngày 12/11/2019 08:41 AM (GMT+7)
Đang từ nghèo rớt mồng tơi, làm cách này, dân trở nên giàu có

Đang từ nghèo rớt mồng tơi, làm cách này, dân trở nên giàu có

Kết quả nổi bật từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (NDSXKDG) trong tỉnh Bình Dương là nhiều nông dân từ khó...