Thứ Năm, ngày 12/12/2019 15:33 PM (GMT+7)
"Dị nhân” nơi non ngàn sương giăng lại là nhà sáng chế chân đất

"Dị nhân” nơi non ngàn sương giăng lại là nhà sáng chế chân đất1

Nghĩ trong đầu, vẽ bằng hình dung, nhẩm những phép tính chẳng ai hiểu nổi, đôi khi lại thần người ra với cái nhìn thẳm sâu hút ra...