Thứ Ba, ngày 12/11/2019 06:13 AM (GMT+7)
Mùa đồng xã lũ, bắt thứ trứng nước như "lộc trời", kiếm 500 ngàn/ngày

Mùa đồng xã lũ, bắt thứ trứng nước như "lộc trời", kiếm 500 ngàn/ngày

Không ai rõ trứng nước từ đâu ra, chúng “sinh sôi, nảy nở” như thế nào, chỉ biết rằng, những chỗ có nước như: đồng ruộng, hầm cá...