Thứ Tư, ngày 13/11/2019 22:33 PM (GMT+7)
Nuôi ốc nhồi ở tỉnh này được cho là làm chơi ăn thật, 1 sào lãi 50 triệu

Nuôi ốc nhồi ở tỉnh này được cho là làm chơi ăn thật, 1 sào lãi 50 triệu

Đó là nghề nuôi ốc nhồi trong ao bèo ở tỉnh Thái Bình. Mỗi sào mặt nước nuôi ốc nhồi ở đây cho lãi lên tới 40-50 triệu đồng/năm.