Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 13:12 PM (GMT+7)
Cà Mau: "Sống ảo" ở Đầm Thị Trường, giăng lưới bắt cá mú, cua to

Cà Mau: "Sống ảo" ở Đầm Thị Trường, giăng lưới bắt cá mú, cua to

Con sông Mỹ Bình mang dòng nước phù sa từ biển Tây chảy vào, mang theo nhiều loài tôm cá về một cái đầm nước rộng lớn, người dân...