Thứ Năm, ngày 18/07/2019 07:36 AM (GMT+7)
Bị "đàm tiếu" vì chăm vườn sầu riêng bằng...điện thoại thông minh

Bị "đàm tiếu" vì chăm vườn sầu riêng bằng...điện thoại thông minh

Khi nhắc đến Ðạ Huoai, ai cũng nghĩ đây là một huyện thuần nông, kinh tế, trình độ kỹ thuật và khoa học còn kém phát triển của...