Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 06:40 AM (GMT+7)
Quế Ninh: Đường bê tông, nhà mới mọc lên từ trồng rừng, nuôi bò...

Quế Ninh: Đường bê tông, nhà mới mọc lên từ trồng rừng, nuôi bò...

Nhờ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Quế Ninh (Nông Sơn, Quảng Nam) đã có...