Thứ Tư, ngày 17/07/2019 15:36 PM (GMT+7)
Dân ở nơi này ngày càng có tiền nhờ nuôi trâu, trồng dược liệu

Dân ở nơi này ngày càng có tiền nhờ nuôi trâu, trồng dược liệu

Cần cù, chịu khó nhưng không ít hội viên, nông dân xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) không thể thoát nghèo do thiếu vốn, kiến...