Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 07:59 AM (GMT+7)
Chân dung ông chủ dự án nhà ở xã hội lớn bậc nhất Hà Nội

Chân dung ông chủ dự án nhà ở xã hội lớn bậc nhất Hà Nội1

Khu nhà ở xã hội tập trung (Đông Anh, Hà Nội) có diện tích nghiên cứu khoảng 44,72ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 12.500 người...