Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 11:29 AM (GMT+7)
Lũ rút, chớm mùa khô, dân miền Tây bắt cả tấn cá ở ruộng lúa

Lũ rút, chớm mùa khô, dân miền Tây bắt cả tấn cá ở ruộng lúa1

Mấy ngày nay, trên các cánh đồng ở huyện Vị Thủy rộn ràng hẳn lên bởi người dân đang vào vụ thu hoạch cá ruộng. Tuy năm nay mùa...