Thứ Hai, ngày 09/12/2019 22:44 PM (GMT+7)
Sơn La: Chiềng Pha-từ xã nghèo đến giàu, đẹp không còn xa

Sơn La: Chiềng Pha-từ xã nghèo đến giàu, đẹp không còn xa2

Từ một xã nghèo khó khăn về mọi mặt, sau 10 năm hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Chiềng...