Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 13:07 PM (GMT+7)
Nhà máy nước sạch Sông Đà có kiểm soát được nguồn nước đầu vào?

Nhà máy nước sạch Sông Đà có kiểm soát được nguồn nước đầu vào?1

Nhà máy nước sạch Sông Đà lấy nước từ sông Đà rồi bơm lên bể lọc và bán nước sạch cho dân Thủ đô. Tuy nhiên, thực tế, không phải...