Thứ Ba, ngày 20/08/2019 12:15 PM (GMT+7)
Clip: Ông Chiêm Quốc Thái đề nghị xử lý hình sự bác sĩ Trần Hoa Sen

Clip: Ông Chiêm Quốc Thái đề nghị xử lý hình sự bác sĩ Trần Hoa Sen

Cuối phiên xét xử, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho biết bản án dành cho vợ cũ và 6 đồng phạm ông thấy là thỏa đáng và không kháng cáo....