Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 06:35 AM (GMT+7)
Lâm Đồng dẫn đầu Tây Nguyên về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Lâm Đồng dẫn đầu Tây Nguyên về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Lâm Đồng đã vượt qua nhiều thách thức để đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, được...