Thứ Tư, ngày 18/09/2019 02:50 AM (GMT+7)
Làm sạch sông Tô Lịch: Tranh luận giữa chuyên gia Nhật và Cty thoát nước

Làm sạch sông Tô Lịch: Tranh luận giữa chuyên gia Nhật và Cty thoát nước

Nói về hiện tượng nước sông Tô Lịch ô nhiễm trở lại và nhiều cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chuyên gia Nhật Bản lý giải là...