Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 07:40 AM (GMT+7)
Thí sinh Nguyễn Hàm Hương lên ngôi Người đẹp xứ Mường năm 2019

Thí sinh Nguyễn Hàm Hương lên ngôi Người đẹp xứ Mường năm 20191

Thí sinh Nguyễn Hàm Hương đã xuất sắc vượt qua 23 thí sinh để lên ngôi Người đẹp xứ Mường năm 2019.