Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 22:29 PM (GMT+7)
Đạt 18 tiêu chí, Quảng Phú Cầu vẫn khó về đích vì “tắc” môi trường

Đạt 18 tiêu chí, Quảng Phú Cầu vẫn khó về đích vì “tắc” môi trường

Dù đã đạt và cơ bản đạt 18/19 tiêu chí, tuy nhiên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) có nhiều khả năng chưa thể về đích NTM...