Thứ Năm, ngày 23/01/2020 06:56 AM (GMT+7)
Đào tạo về chiến lược truyền thông và xử lý khủng hoảng cho ngành Hải quan

Đào tạo về chiến lược truyền thông và xử lý khủng hoảng cho ngành Hải quan

Ngày 22/11/2019, tại TP.Hạ Long, nhận lời mời của Tổng cục Hải quan, Mạng lưới Chuyên gia Truyền thông & Xử lý Khủng hoảng từ CHLB...