Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 21:06 PM (GMT+7)
Cảnh sát giao thông được xử phạt không phải lập biên bản khi nào?

Cảnh sát giao thông được xử phạt không phải lập biên bản khi nào?

Theo quy định của pháp luật, nhiều trường hợp cảnh sát giao thông có thể xử phạt đối với đối tượng vi phạm an toàn giao thông mà...